Privacy

Persoonsgegevens

letselschadescan.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar gasten, deelnemers en bezoekers van de website www.letselschadescan.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Daarom spant letselschadescan.nl zich ervoor in de persoonlijke gegevens van gasten, deelnemers en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen en te beveiligen. letselschadescan.nl houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen worden opgenomen in een gegevensbestand. De verantwoordelijke voor dit gegevensbestand is letselschadescan.nl, info@letselschadescan.nl.

Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van via letselschadescan.nl aangevraagde offertes en om u op de hoogte te houden van interessante informatie, activiteiten en aanbiedingen van letselschadescan.nl. Hierbij tracht letselschadescan.nl zoveel mogelijk rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, producten en diensten kunt u uw gegevens hiertegen laten blokkeren door een e-mailbericht te sturen naar letselschadescan.nl, info@letselschadescan.nl.

Klikgedrag

Op de website www.letselschadescan.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan letselschadescan.nl de dienstverlening op de website www.letselschadescan.nl aan u verder optimaliseren.

Gebruik van Cookies

Op de website www.letselschadescan.nl wordt gebruik gemaakt van een cookie. Een cookie is een zijn eenvoudige klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. letselschadescan.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de letselschadescansite voor u gemakkelijker te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

www.letselschadescan.nl en andere websites

Op de site letselschadescan.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. letselschadescan.nl is echter op geen enkele wijze verantwoordelijk voor (de inhoud van) die andere websites en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop op die websites met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

letselschadescan.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van letselschadescan.nl op de website.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: letselschadescan.nl, per email info@letselschadescan.nl