U heeft een verkeersongeval gehad. En nu?

Een verkeersongeval is een vervelende ervaring en al helemaal als u hierbij ook nog letsel heeft opgelopen. Er spoken dan gelijk veel vragen door uw hoofd. U wilt de letselschade claimen en de tegenpartij aansprakelijk stellen maar hoe gaat dit nu in zijn werk?  We zullen u stapsgewijs inzicht geven hoe u dit het beste kunt aanpakken.

Stap 1. Documenteer alles goed

Het is van groot belang dat u zo nauwkeurig mogelijk het verkeersongeluk documenteert. Is er geen voorrang verleent, werd er te weinig afstand gehouden, reed de ander door rood. Ieder detail is van belang. Zorg ook dat u de contactgegevens en het kenteken van de andere bestuurder heeft. Dit kan via het schadeformulier dat u samen met de andere bestuurder invult. Let goed op dat de juiste gegevens én oorzaak van het ongeval vermeld worden. Dit voorkomt twijfel bij de verzekeringsmaatschappij. Kijk of er getuigen aanwezig zijn en noteer indien mogelijk ook hun contactgegevens en vraag of ze mee willen werken. Maak indien mogelijk ook foto’s van de plek van het ongeval.

Daarnaast is belangrijk dat, als u letsel heeft (indien er ter plaatse geen medische assistentie aanwezig was) u zo spoedig mogelijk naar een dokter gaat. Ook als u niet direct lichamelijke klachten ervaart,  kan het zijn dat dat zich op een later tijdstip openbaart. Eén van de meest voorkomende letsels na een aanrijding is een whiplash. De klachten kunnen zo erg zijn dat u (tijdelijk) arbeidsongeschikt kunt raken. Hierdoor kunnen flinke schadeposten ontstaan.

Naast de materiële schade kunt u immateriële schade hebben. Dit wil zeggen het leed of de pijn van het ongeval. De gederfde levensvreugde die u ervaart omdat u uw sport niet meer kunt uitoefenen. Hiervoor kunt u smartengeld claimen. bereken hier de omvang van uw schade.

Stap 2. Rechtshulp zoeken.

Ieder verkeersongeval met letsel is complex en er komt veel bij kijken om helderheid te verschaffen qua aansprakelijkheid. Verzekeringsmaatschappijen zijn altijd kritisch en zullen ieder detail gebruiken om de aansprakelijkheid te ontkennen en/of uw schadeclaim te verkleinen. Een goede letselschade-jurist is hiervoor opgeleid en zal u altijd van goed advies voorzien. Hij/zij zal het maximale voor u proberen te claimen.

Stap 3. Aansprakelijkheid

Het is belangrijk dat er direct duidelijkheid is over de aansprakelijkheid. Immers, de persoon die het ongeluk heeft veroorzaakt moet de schade betalen. Wel is het zo dat indien er andere weggebruikers bij betrokken zijn (bijvoorbeeld fietsers of voetgangers) de wet en regelgeving anders zijn wat betreft de toekenning van aansprakelijkheid. Laat u daarom altijd adviseren door een letselschadespecialist.

Stap 4. Bereken van uw schade(claim)

Het letselschaderecht schrijft voor dat het slachtoffer financieel zoveel mogelijk moet worden gebracht in de situatie waarin hij zou zijn geweest als het ongeval niet had plaatsgevonden. De partij die aansprakelijk is voor de schade moet die schade vergoeden. Samen met uw letselschade-jurist kunt u een berekening maken van alle schadeposten die door het ongeval zijn ontstaan. Denkt u hierbij onder andere aan:

  • Medische kosten (inclusief reiskosten)
  • Verlies van arbeidsvermogen (loon, vakantiegeld, bonussen)
  • Personenschade
  • Huishoudelijke hulp
  • Zelfwerkzaamheid
  • Studievertraging

Over het algemeen wordt de precieze aard en omvang van uw letsel vastgesteld door een medisch specialist. Deze expertise-arts verricht zijn onderzoek op verzoek van u en uw wederpartij. Hij onderzoekt uw medisch dossier, hij onderzoekt u en hij bepaalt de mate van blijvende invaliditeit.

Iedere letselschadezaak is uniek en daarom is het niet mogelijk standaard bedragen voor een schadevergoeding te noemen. Wel kan de letselschadejurist de omvang van de schade in kaart brengen en samen met u een plan van aanpak maken.

Nadat aansprakelijkheid erkent is door de tegenpartij kunt u voor de reeds gemaakte kosten al een voorschot claimen. Hiermee wordt voorkomen dat u in de financiële problemen geraakt.

Stap 5. Vasstellingsovereenkomst.

Als er een medische eindtoestand wordt bereikt, dat wil zeggen dat u hersteld bent of er geen verbetering meer te verwachten is, zal uw Letselschade expert (uiteraard met goedkeuring van u zelf) en de verzekeringsmaatschappij het eens moeten worden over de hoogte van de schadevergoeding die aan u zal worden betaald. Dit wordt dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een overeenkomst waarbij u ook een belastinggarantie ontvangt zodat u geen belasting over de uit te keren gelden hoeft te betalen. Dit zal de wederpartij , indien er sprake van is doen.

Bent betrokken geweest bij een ongeval en u wilt u weten of u in aanmerking komt om uw schade te verhalen? Vul dan snel de onderstaande QuickScan in en ontvangt kosteloos vakkundig advies van één van onze letselschade juristen. U ontvangt direct een duidelijk en compleet overzicht van de omvang van uw schade.