Belangenbehartiger?

Waarom een belangenbehartiger?

Als letselschadeslachtoffer is het belangrijk om een goede belangenbehartiger in te schakelen. Dat kan een advocaat zijn, een jurist of een letselschaderegelaar. Uw tegenpartij is meestal een grote aansprakelijkheidsverzekeraar. Die is zo deskundig en zo machtig dat u daartegen nauwelijks opgewassen bent. Het is praktisch onmogelijk om uw eigen belangen te behartigen, zonder een deskundige die denkt vanuit uw positie.

Keuze

Het vinden van een goede belangenbehartiger is echter niet zo eenvoudig. Er zijn veel verschillende partijen die u proberen te overtuigen om met hen in zee te gaan en ze werken vaak ook nog eens op verschillende manieren. Er zijn belangenbehartigers die per uur declareren of die werken op basis van het no cure no pay-principe, u kunt een rechtsbijstandsverzekering hebben die dekking biedt voor letselschade of een belangenbehartiger inschakelen die werkt op basis van toevoeging (pro deo). Elk van deze systemen heeft zijn voors en tegens en het is afhankelijk van de situatie welke optie voor u het beste is.

Advocaat, jurist of letselschaderegelaar?

De belangenbehartigers die werkzaam zijn in “letselschadeland” zijn onder te verdelen in drie categorieën: letselschadeadvocaten, letselschadejuristen en letselschaderegelaars. Letselschadejuristen en letselschaderegelaars houden zich uitsluitend bezig met het regelen van letselschadezaken buiten rechte. Zij zijn niet bevoegd om u in een procedure voor de rechter te vertegenwoordigen. Dat is alleen de (letselschade)advocaat, omdat die na zijn studie rechten nog een speciale opleiding tot advocaat heeft gevolgd.

Letselschadejuristen en letselschaderegelaars verrichten grotendeels dezelfde werkzaamheden. Het verschil tussen beiden zit in hun achtergrond. Een letselschadejurist heeft rechten gestudeerd, een letselschaderegelaar niet. Wel heeft een letselschaderegelaar vaak een specifieke opleiding op het gebied van letselschade gevolgd.

Uurtarief

U kunt een belangenbehartiger inschakelen die u betaalt op basis van het uurtarief dat hij hanteert. Het voordeel hiervan is in de eerste plaats dat hij puur vanuit uw belang werkt. U bent immers degene die zijn nota’s betaalt en zijn inkomen is niet afhankelijk van bijvoorbeeld de hoogte van uw schadevergoeding (zoals bij no cure no pay). Daar komt bij dat wanneer de aansprakelijkheid in uw zaak is erkend, uw tegenpartij ook deze kosten als onderdeel van uw schadevergoeding op zich moet nemen. Immers, zonder het letsel had u geen advocaat hoeven inschakelen en had u geen extra kosten gehad. Uw tegenpartij zou bij kosten die relatief hoog zijn ten opzichte van uw schade wel kunnen weigeren om de volledige nota van uw belangenbehartiger te voldoen. Het deel dat zij niet vergoedt, moet u dan alsnog zelf betalen.

Ook wanneer de aansprakelijkheid voor het u overkomen ongeval of de u overkomen medische fout niet erkend is, moet u zelf de nota’s van uw belangenbehartiger betalen. Wanneer het niet lukt om de aansprakelijkheid erkend te krijgen, zal er geen schadevergoeding uitgekeerd worden en blijven de kosten voor uzelf. Het financiële risico draagt u dus helemaal zelf.

No cure no pay

Wanneer een belangenbehartiger voor u werkt op no cure no pay-basis, houdt dit in dat er een bepaald percentage (meestal 10% en 35%) over de schadevergoeding wordt ingehouden, bij wijze van betaling van de gemaakte kosten en voor het dekken van het financiële risico dat de belangenbehartiger loopt door voor u te werken zonder dat hij zeker weet of hij hiervoor ooit betaald wordt.

U betaalt bij het no cure no pay-systeem alleen iets als er succes wordt geboekt in uw zaak. Krijgt u geen schadevergoeding, dan hoeft u ook geen kosten te betalen. U loopt dus geen financieel risico wanneer u een zaak laat behandelen volgens deze werkwijze; u hoeft geen kosten voor te schieten en als u uiteindelijk geen geld krijgt, betaalt u ook niets. Een ander voordeel is dat u en uw belangenbehartiger baat hebben bij hetzelfde resultaat: een zo hoog mogelijke schadevergoeding. Want, als het hem lukt om voor u een hogere schadevergoeding te regelen, krijgt hij automatisch ook iets meer betaald omdat hij een vast percentage van die schadevergoeding krijgt.

Een nadeel van het no cure no pay-systeem is dat, wanneer er succes wordt geboekt in uw zaak, uw kosten uiteindelijk hoger zullen uitvallen dan wanneer u een belangenbehartiger tegen een vast uurtarief zou inschakelen die hetzelfde resultaat voor u behaalt. In de meeste gevallen worden de kosten voor een belangenbehartiger namelijk vergoed door de tegenpartij. U krijgt ze dan uitgekeerd bovenop de schadevergoeding die u toekomt. Bij het no cure no pay-systeem wordt juist een deel van uw schadevergoeding ingehouden door uw belangenbehartiger.

Rechtsbijstandverzekering

U kunt ook voor letselschade een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Het is een relatief goedkope manier om een belangenbehartiger in te huren; een jaarpremie voor een rechtsbijstandsverzekering is vergeleken met het uurloon van een gewone belangenbehartiger erg laag.

De ervaringen die mensen met een rechtsbijstandverzekeraar hebben, variëren sterk. Er zijn behandelaren die hun werk bevlogen uitvoeren, maar er zijn ook klachten bekend over de snelheid en voortvarendheid waarmee behandelaren van een rechtsbijstandsverzekering zaken behandelen. De rechtsbijstandverzekeraar heeft er belang bij om haar kosten laag te houden. Dit resulteert er vaak in dat behandelaren een (te) groot aantal zaken moeten doen, waardoor ze maar beperkte tijd aan elke zaak afzonderlijk kunnen besteden. Daarnaast is het zo dat behandelaren tegen een vast loon werken. Het maakt voor hen niet uit of ze een zaak snel of niet snel afronden en ook is hun beloning niet afhankelijk van de schadevergoeding die zij uiteindelijk binnenhalen. Kortom, vaak is hun tijd te beperkt en er zijn vaak minder (financiële) prikkels die ervoor zorgen dat ze extra hun best voor u zullen doen.

Toevoeging

In bepaalde gevallen kunt u, wanneer u zelf niet voldoende inkomen of vermogen heeft om een advocaat te betalen, een beroep doen op de overheid (via de Raad van Rechtsbijstand) om een deel van de kosten voor u te betalen. Uw advocaat werkt dan op basis van “toevoeging”. U betaalt zelf alleen een kleine eigen bijdrage die beduidend lager is dan het normale uurtarief van een advocaat.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling mag het inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Er wordt bij het beoordelen hiervan gekeken naar uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het lopende jaar van de aanvraag. Dat jaar wordt het peiljaar genoemd. Als u bijvoorbeeld in 2016 een aanvraag doet, gaat het om uw fiscale gegevens van 2015. Wanneer uw inkomen of vermogen inmiddels flink is gedaald, kunt u de Raad voor Rechtsbij-stand verzoeken om het peiljaar te verleggen. Om te bepalen of u recht heeft op gesubsidieerde rechtshulp kunt u de exacte voorwaarden om een toevoeging aan te vragen nalezen op www.rvr.org.

Het grootste nadeel van dit systeem is dat lang niet alle advocaten werken op basis van toevoeging. Het zou dus goed kunnen dat het niet mogelijk is om uw zaak onder te brengen bij de advocaat waar uw voorkeur naar uit gaat. Daarnaast zal na afloop van de procedure worden gekeken naar het “financiële resultaat”, in het geval van een letselschadezaak de schadevergoeding die u krijgt. Als deze vergoeding hoger is dan 50% van het geldend heffingsvrije vermogen, dan wordt achteraf de toevoeging ingetrokken en moet u alsnog uw advocaat zelf betalen. Neemt u voor meer informatie over dit systeem contact op met de Raad voor Rechtsbijstand.

Afwegen

Welke optie voor u het beste is, moet u uiteindelijk zelf beslissen. Zorg in ieder geval dat u zich vooraf goed laat informeren en ga in ieder geval niet over één nacht ijs. Het maken van een goede afweging kan er uiteindelijk voor zorgen dat u minder geld kwijt bent. Wanneer u behoefte heeft aan iemand die met u meedenkt of als u wilt weten welke belangenbehartiger wij u adviseren, dan kunt u de LetselschadeScan invullen. U wordt dan op werkdagen binnen 24 uur gecontacteerd om uw mogelijkheden te bespreken.