De noodzaak van een goede letselschadejurist


Maximale schadevergoeding

Als letselschadeslachtoffer is het belangrijk om een goede belangenbehartiger in te schakelen. Een letselschadejurist, die zelf weer andere gespecialiseerde deskundigen inschakelt als dat noodzakelijk is. Uw wederpartij is een grote, ervaren verzekeringsmaatschappij. Hoe lager uw uitkering, hoe hoger zijn winst!

Verzekeraars zijn rijk en ervaren. En zij hebben geen haast. Zij hebben het ‘spel’ al zo vaak gespeeld. Daar ben je als slachtoffer nooit tegen opgewassen. Pas als het te laat is, heb je in de gaten wat er is misgegaan. Het is onmogelijk om zelf je belangen te behartigen, zoals een ervaren, deskundige jurist dat voor je doet. Alleen op die wijze krijg je de maximale schadevergoeding waar je recht op hebt!

Gratis advies

Heb je behoefte aan heldere antwoorden en reële perspectieven in jouw zaak? Heb je dringend een voorschot van de verzekeraar nodig? Of ben je benieuwd welke belangenbehartiger jouw specifieke zaak het best tot een goed eind brengt? Vul dan onderstaande vragenlijst in. Op werkdagen word je binnen 24 uur teruggebeld met de juiste, deskundige oplossingen in jouw zaak.

Gratis advies in jouw persoonlijke letselschadezaak

Wil je gratis advies over jouw letselschadezaak? Vul de gevraagde gegevens in. Je krijgt spoedig de antwoorden die je zoekt in jouw persoonlijke letselschadezaak.

Naam(Vereist)
Ik ontvang graag informatie over;

Keuze

Het vinden van een goede belangenbehartiger is niet zo eenvoudig. Er zijn veel verschillende partijen die je proberen te overtuigen om met hen in zee te gaan en ze werken vaak ook nog eens op verschillende manieren. Er zijn belangenbehartiger die per uur declareren of die werken op basis van het ‘no cure no pay-principe’, je kunt een rechtsbijstandsverzekering hebben die dekking biedt voor letselschade of een belangenbehartiger inschakelen die werkt op basis van toevoeging (pro deo). Elk van deze werkwijzen kent voor- en nadelen en het is afhankelijk van de situatie welke optie voor jou de beste is.

Advocaat, jurist of letselschaderegelaar?

De belangenbehartigers die werkzaam zijn in de letselschadewereld zijn onder te verdelen in drie categorieën:

  • Letselschadeadvocaten;
  • Letselschadejuristen;
  • Letselschaderegelaars.

Letselschadejuristen en letselschaderegelaars houden zich uitsluitend bezig met het regelen van letselschadezaken buiten rechte. Zij zijn niet bevoegd om je in een procedure voor de rechter te vertegenwoordiger. De letselschadeadvocaat mag dat wel, omdat hij na zijn rechtenstudie nog een speciale opleiding tot advocaat heeft gevolgd.

Het overgrote deel van de letselschadezaken wordt echter volledig buiten de rechter om geregeld. Je hoeft daarom niet per se een advocaat in te schakelen, omdat een jurist of regelaar de behandeling van je zaak ook voor je kan doen. De letselschadeadvocaat, letselschadejurist en letselschaderegelaar doen in de praktijk vaak dezelfde werkzaamheden. Zij zullen allemaal namens jou met de verzekeraar onderhandelen.

Uurtarief

Je kunt een belangenbehartiger inschakelen die je betaalt op basis van het uurtarief dat hij hanteert. Het voordeel hiervan is dat je zeker weet dat de belangenbehartiger puur vanuit jouw belang werkt. Jij bent immers degene die zijn nota’s betaalt en zijn inkomen is niet afhankelijk van de hoogte van jouw schadevergoeding (zoals bijvoorbeeld bij ‘no cure no pay’ wel het geval is). Een tweede voordeel is dat zodra de aansprakelijkheid in jouw zaak is erkend, de wederpartij de kosten als onderdeel van jouw schade op zich moet nemen. Zonder letsel had je immers geen belangenbehartiger hoeven inschakelen en had je daarvoor geen kosten gemaakt. Indien de kosten van de belangenbehartiger in verhouding tot de omvang van de schade aan de hoge kant zijn, kan het zijn dat de wederpartij weigert de volledige nota te betalen. Het deel dat niet wordt betaald, dien je dan alsnog zelf te betalen.

Ook wanneer de aansprakelijkheid voor het jou overkomen ongeval of de jou overkomen medische fout niet erkend is, moet je zelf de nota’s van je belangenbehartiger betalen. Wanneer het niet lukt om de aansprakelijkheid erkend te krijgen, zal er geen schadevergoeding worden uitgekeerd en blijven de kosten voor jezelf. Je draagt het financiële risico meestal helemaal zelf, tenzij de belangenbehartiger van tevoren aangeeft het risico op zich te nemen.

No cure no pay

Wanneer een belangenbehartiger voor jou werkt op no cure no pay-basis, houdt dat in dat er een bepaald percentage (meestal tussen de 10% en 35%) over de schadevergoeding wordt ingehouden. Dit bedrag wordt gebruikt voor betaling van de gemaakte kosten en voor het dekken van het financiële risico dat de belangenbehartiger loopt door voor jou aan het werk te gaan zonder dat hij zeker weet of hij hiervoor ooit betaald wordt.

Je betaalt bij het no cure no pay-systeem alleen iets als er succes wordt geboekt in jouw zaak. Krijg je geen schadevergoeding, dan hoef je ook niets te betalen. Je loopt dus geen financieel risico wanneer je een zaak laat behandelen volgens deze werkwijze, want je hoeft geen kosten voor te schieten. Een ander voordeel is dat jij en jouw belangenbehartiger baat hebben bij hetzelfde resultaat: een zo hoog mogelijke schadevergoeding. De belangenbehartiger krijgt namelijk meer geld bij een hogere schadevergoeding, omdat hij een vast percentage van die schadevergoeding krijgt.

Je betaalt bij het no cure no pay-systeem alleen iets als er succes wordt geboekt in jouw zaak.

Een nadeel van het no cure no pay-systeem is dat wanneer er succes wordt geboekt in jouw zaak, de kosten uiteindelijk hoger zullen uitvallen dan wanneer je een belangenbehartiger tegen een vast uurtarief zou inschakelen die hetzelfde resultaat voor je behaalt. In de meeste gevallen worden de kosten voor een belangenbehartiger immers vergoed door de tegenpartij. Bij een belangenbehartiger op basis van een uurtarief krijg je vervolgens 100% van je schadevergoeding uitgekeerd. Bij het no cure no pay-systeem gaat een vooraf afgesproken percentage naar je belangenbehartiger en ontvang je bijvoorbeeld tussen de 65% en 90% van je schadevergoeding zelf.

Rechtsbijstandverzekering

Misschien had je al vóór het ongeval een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Je rechtsbijstandsverzekeraar kan de letselschadezaak voor je oppakken. Het is een relatief goedkope manier om een belangenbehartiger in te schakelen; een jaarpremie voor een rechtsbijstandverzekering is vergeleken met het uurloon van een gewone belangenbehartiger erg laag.

De ervaringen die mensen met een rechtsbijstandsverzekeraar hebben, variëren sterk. Er zijn behandelaren die hun werk bevlogen uitvoeren, maar er zijn ook klachten bekend over de snelheid en voortvarendheid waarmee sommige rechtsbijstandsverzekeraars de zaken behandelen. De rechtsbijstandsverzekeraar heeft er belang bij om haar kosten laag te houden. Dit resulteert er vaak in dat behandelaren een (te) groot aantal zaken moeten doen, waardoor er maar beperkte tijd beschikbaar is voor elke afzonderlijke zaak.

Daarnaast werken de behandelaren tegen een vast uurloon. Het maakt voor hen niet uit of ze een zaak snel afronden en hun beloning is niet afhankelijk van de schadevergoeding die ze voor je binnenhalen. Ook gebeurt het in de praktijk vaak dat rechtsbijstandsverzekeraars discussies uit de weg gaan om de wederpartij te vriend te houden. In sommige gevallen zijn de rechtsbijstandsverzekeraar en de aansprakelijkheidsverzekeraar zelfs afkomstig van hetzelfde moederbedrijf. Kortom; een rechtsbijstandsverzekeraar is een veilige keuze maar leidt niet altijd tot het beste resultaat.

Toevoeging

In bepaalde gevallen kun je, wanneer je zelf niet voldoende inkomen of vermogen hebt om een advocaat te betalen, een beroep doen op de overheid om een deel van de kosten voor jou te betalen. Je doet dit via de Raad voor Rechtsbijstand. Jouw advocaat werkt dan op basis van ‘toevoeging’ en je betaalt zelf alleen een kleine eigen bijdrage die beduidend lager is dan het normale uurtarief van een advocaat.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling mogen jouw inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Bij de beoordeling hiervan wordt gekeken naar jouw inkomen en vermogen van twee jaar vóór de aanvraag. Dat wordt het peiljaar genoemd. Doe je in 2021 een aanvraag, dan wordt er gekeken naar jouw financiële gegevens over 2019. Wanneer jouw inkomen of vermogen sindsdien flink is gedaald, kun je de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken om het peiljaar te verleggen. Om te bepalen of je recht hebt op gesubsidieerde rechtshulp, kun je de exacte voorwaarden om een toevoeging aan te vragen nalezen op www.rvr.org.

Het grootste nadeel van dit systeem is dat lang niet alle advocaten werken op basis van toevoeging. Het zou dus goed kunnen dat het niet mogelijk is om jouw zaak onder te brengen bij de advocaat naar wie je voorkeur uitgaat. Daarnaast zal na afloop van de procedure worden gekeken naar het ‘financiële resultaat’, dus de schadevergoeding die je krijgt. Als deze vergoeding hoger is dan 50% van het geldende heffingsvrije vermogen, dan kan de toevoeging achteraf worden ingetrokken. Je moet de advocaatkosten dan alsnog volledig zelf betalen. Neem voor meer informatie over dit systeem contact op met de Raad voor Rechtsbijstand.

Afwegen

Welke optie voor jouw de beste is, moet je uiteindelijk zelf beslissen. Zorg in ieder geval dat je je vooraf goed laat informeren en ga niet over één nacht ijs. Het maken van een goede afweging kan er uiteindelijk voor zorgen dat je minder geld kwijt bent. Wanneer je behoefte hebt aan iemand die met jou meedenkt of als je benieuwd bent welke belangenbehartiger wij jou adviseren, kun je contact met ons opnemen. Je wordt dan op werkdagen binnen 24 uur gebeld om de mogelijkheden in jouw zaak te bespreken.