Privacyverklaring

In deze privacyverklaring legt Letselschadescan uit welke persoonsgegevens Letselschadescan verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar
cookiebeleid is.

1. Algemeen

Letselschadescan respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.letselschadescan.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Letselschadescan worden verstrekt, worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met individuen of rechtspersonen die niet betrokken zijn bij de diensten van Letselschadescan. Letselschadescan verwerkt slechts gegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming.

2. Persoonsgegevens website

Letselschadescan verwerkt op haar website de volgende persoonsgegevens: IP-adressen, bezoekgegevens, namen, telefoonnummers, e-mailadressen, antwoorden op vragen, berichten.

2.1 Doeleinden

Gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:
– Uitvoeren van de letselschadescan;
– Optimaliseren relevantie teksten voor de lezer;
– Optimaliseren gebruikersvriendelijkheid website;
– Online marketing.

2.2 Nieuwsbrief

Kiest u ervoor om de nieuwsbrief van Letselschadescan te ontvangen? Dan gebruiken wij uw e- mailadres uitsluitend om u deze nieuwsbrief toe te zenden. Dit doen we alleen met uw toestemming. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres van onze verzendlijst gewist en ontvangt u daarna geen nieuwsbrieven meer. U kunt zich op de website altijd weer opnieuw inschrijven.

2.3 Formulieren

Op deze website worden formulieren gebruikt. Het gaat hierbij om de volgende formulieren:
– Contactformulier
– Informatieformulier
– letselschadescan

Bij de formulieren is steeds duidelijk waartoe de verstrekte gegevens worden gebruikt. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan in het formulier is omschreven.

2.4 Bewaartermijn Google Analytics

De persoonsgegevens die in Google Analytics worden opgeslagen, worden 26 maanden bewaard. De persoonsgegevens omtrent de nieuwsbrief worden bewaard zolang de betrokkene zich niet uitschrijft. De gegevens uit de formulieren worden niet langer dan de wettelijke termijn bewaard.

2.5 Rechten van bezoekers www.letselschadescan.nl

Bezoekers van de website hebben onder de AVG wet de volgende rechten.
– Recht op dataportabiliteit; het recht om persoonsgegevens over te dragen.
– Recht op vergetelheid; het recht om ‘vergeten’ te worden.
– Recht op inzage; het recht om de verwerkte persoonsgegevens in te zien.
– Recht op rectificatie en aanvulling; het recht de verwerkte persoonsgegevens te wijzigen.
– Recht op beperking van de verwerking; het recht minder gegevens te laten verwerken.
– Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering; het recht op besluitvorming door mensen bij geautomatiseerde processen.
– Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Verzoeken omtrent persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar info@letselschade.nl.

2.6 Websitestatistieken

Letselschadescan maakt gebruik van Google Analytics. Het is mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics, met als doel data te verzamelen ten behoeve van het optimaliseren van de gebruikerservaring. Door het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Letselschadescan inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website.

Wij verzamelen de volgende statische gegevens:
• cookies;
• IP-adres;
• user agents (browsers, operating system);
• gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen;
• gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf;
• gebruikte links binnen de website;
• gebruikte links om op onze website te komen.

2.7 Beveiliging

Letselschadescan tracht uw persoonsgegevens die worden verzameld zo goed mogelijk te beveiligen. Dit doen we door met een beveiligde SSL-verbinding te werken. Zo is het verkeer tussen u en onze website altijd versleuteld. Daarnaast hebben we een toegangsbeleid op het beheer van de site, waarbij niet meer medewerkers toegang krijgen dan nodig. Ook sluiten we verwerkers-overeenkomsten af met derde partijen die wij inschakelen om deze website te hosten en onderhouden.

3. Cookies

Letselschadescan maakt op haar website gebruik van een aantal cookies. Dit zijn bestandjes die tijdelijke op uw computer, laptop, telefoon of tablet worden geplaatst. Voordat deze cookies geplaatst worden zal de website de bezoeker vragen om hier toestemming voor te geven.

3.1 Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze worden standaard geplaatst en kunnen ook niet worden verwijderd als je de cookies niet hebt geaccepteerd. Met de cookies zorgen we ervoor dat je blijft ingelogd tijdens je bezoek aan de site. WordPress cookies
Deze cookies worden door WordPress gebruikt om de gebruiker te kunnen laten inloggen en reacties te laten plaatsen. Ook wordt door deze cookies de sessie bewaard. Cookiemelding-plugin. Hiermee wordt onthouden of je cookies hebt geaccepteerd of geweigerd.

3.2 Analytische cookies

De website gebruikt analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website en kunnen we deze optimaliseren. Deze cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Google Analytics cookies

Met de cookies die Google Analytics plaatst verzamelen we gegevens waarmee we de gebruiksvriendelijkheid en werking van de website proberen verbeteren.

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om bezoekersgedrag op de site te monitoren om zo de website te verbeteren. De data die we verzamelen zijn anoniem.

Cookienaam: _hjIncludedInSample
Deze cookie is gelinkt aan functionaliteit voor webanalyse en diensten van Hotjar. De cookie identificeert unieke bezoekers gedurende een enkele browsersessie en geeft aan dat deze onderdeel is van een steekproef van bezoekers.
Verloopt na: sessie

Hotjar biedt bezoekers de mogelijkheid om in de browser zogeheten ‘do not track’-signalen in te stellen. Ga voor meer informatie hierover naar de website van Hotjar.

3.3 Tracking cookies

Met tracking cookies houden we individueel surfgedrag bij en stellen wij profielen op, zodat we hiermee gerichte advertenties kunnen maken. We houden bijvoorbeeld bij welke pagina’s de bezoeker heeft bezocht, hoe lang de bezoeker bepaalde pagina’s heeft bekeken en waar de bezoeker vandaan komt. Met de cookies bedoeld voor remarketing kunnen we gepersonaliseerde advertenties laten zien op basis van de browsegeschiedenis.

3.4 Anonimisering

Wanneer u cookies niet accepteert op onze website wordt uw IP-adres anoniem opgeslagen. Dit betekent dat de laatste 2 cijfergroepen van uw IP-adres worden gewist.

4. Letselschadescan.nl en andere websites

Op de website letselschadescan.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Letselschadescan is echter op geen enkele wijze verantwoordelijk voor (de inhoud van) die andere
websites en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop op die websites met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt

5. Beveiliging

Letselschadescan tracht uw persoonsgegevens die worden verzameld zo goed mogelijk te beveiligen. Dit doen we door passende maatregelen te treffen op onze ICT-infrastructuur, zoals het up to date houden van machines, een hardware en softwarematige firewall, antivirus-software, etc. Daarnaast hebben we een systeem van rechten en rollen, waarbij niet meer medewerkers toegang krijgen tot de gegevens dan nodig is. Ook sluiten we verwerkersovereenkomsten of geheimhoudingsverklaringen af met derde partijen die wij inschakelen om ons systeem te beheren.

6. Wijzigingen

Letselschadescan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van letselschadescan.nl op de website.

7. Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: letselschadescan.nl – per email info@letselschadescan.nl.