Opstelling verzekeraars bij letselschade verhardt

De opstelling van verzekeraars in letselschadezaken verhardt. Ze wijzen meer claims af en traineren de afwikkeling van dossiers. Dat blijkt uit een rondgang van EenVandaag onder tientallen gespecialiseerde letselschadeadvocaten en -kantoren.

Verzekeraars trekken zich volgens hen amper iets aan van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) die voorschrijft dat zaken binnen twee jaar zijn afgewikkeld. De vakvereniging Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) pleit daarom voor een wettelijke verankering van de gedragscode en sancties voor verzekeraars die zich er niet aan houden.

EenVandaag bevroeg tientallen letselschadeadvocaten, die zijn aangesloten bij de ASP, over de afwikkeling van dossiers. Vrijwel unaniem zeggen ze dat verzekeraars de afwikkeling van claims traineren. Zo’n driekwart stelt dat dit ‘regelmatig’ tot ‘(heel) vaak’ gebeurt en dat de opstelling van verzekeraars sinds een aantal jaar verhardt. “Van goed overleg is al enkele jaren geen sprake meer”, stelt een advocaat. “Het is regelmatig matten.” Een collega stelt dat verzekeraars standaard alleen bij het dreigen met een procedure in beweging komen. “Dan pas word je serieus genomen.”

Reorganisaties

Gevraagd naar de oorzaken van het toenemende aantal conflicten worden ‘personele wisselingen’ en ‘onvoldoende kennis’ veel genoemd. Advocaten zeggen de gevolgen van de reorganisaties die bij veel verzekeraars plaatsvinden steeds meer te merken. De afwikkeling loopt daardoor vaak vertraging op of loopt helemaal vast. “Veel ervaren en deskundige behandelaars, die de positie en het gezag hadden om ook grotere schades goed te regelen, zijn verdwenen”, aldus een advocaat. “Onderhandelingen worden overgelaten aan mensen die van het schadevergoedingsrecht nauwelijks kaas hebben gegeten en vooral tot taak lijken te hebben zand in de machine te strooien”, aldus een collega.  Het Verbond van Verzekeraars erkent in EenVandaag dat er sprake lijkt van een verharding in letselschadedossiers. “We moeten ook fair zijn: dat is best iets dat van beide kanten kan komen”, aldus directeur Richard Weurding van het Verbond. “Het ging een tijd goed. Nu zien we weer dat er een verharding optreedt. Maar advocaten moeten ook zelf ook in de spiegel kijken in plaats van alleen met de vinger te wijzen naar de ander.”

Gedragscode

Advocaten vellen een hard oordeel over de in 2012 vernieuwde Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) waaraan verzekeraars zich hebben gecomitteerd. Een forse meerderheid van de ondervraagde advocaten stelt dat de code, die het slachtoffer centraal stelt en een soepele afwikkeling moet bevorderen, niet werkt. “De code is een tandeloze tijger”, stelt een advocaat. “Wij noemen de GBL niet voor niets de Grote Boze Leugen.” De vakvereniging voor letselschadeadvocaten ASP pleit in EenVandaag dat de gedragscode in de wet wordt opgenomen. “Ook willen we dat er sancties gesteld worden als de regels van de code niet nagekomen worden”, aldus voorzitter Tim Bueters van de ASP. Het Verbond van Verzekeraars reageert verrast op dat pleidooi. “Dat verbaast me omdat we al langer met elkaar om tafel zitten in de Letselschaderaad”, zegt Weurding. “Maar als we zaken kunnen verbeteren wil ik daar constructief naar kijken.”

Landelijke dekking van top-juristen

   Gratis gebruik van onze diensten

   Maximale schadevergoeding

   24/7 bereikbaar

   In 2 minuten een QuickScan

   10.000 mensen zijn u voorgegaan