Ik ben slachtoffer van een arbeidsongeval

Jaarlijks worden duizenden Nederlanders slachtoffer van een arbeidsongeval. De sectoren productie, bouw en vervoer lopen vaak het meeste risico op een ongeluk tijdens het werk. De gevolgen van zo’n ongeval kunnen zo ernstig zijn dat het slachtoffer blijvend arbeidsongeschikt is. Hoeveel schadevergoeding kun je dus krijgen na een arbeidsongeval?

Vul snel het onderstaande QuickScan formulier in en ontvang direct belangrijke informatie over de omvang van jouw schade en je recht op smartengeld. Het invullen duurt slechts twee minuten en kost je helemaal niets! Onze experts helpen je graag bij het aansprakelijk stellen van jouw werkgever.

 

Wat valt onder een arbeidsongeval?

De Arbowet beschrijft een arbeidsongeval als gebeurtenis waardoor een werknemer tijdens de werktijd of op zijn werkplek schade lijdt. Dit betekent dat een ongeluk op weg van en naar werk niet als arbeidsongeval beschouwd wordt. Enkele voorbeelden van een arbeidsongeluk zijn:

  • Val van een ladder of trap
  • Blessure door een machine
  • Uitglijden op een natte vloer
  • Brand- of snijwonden

 

Wie is aansprakelijk bij een arbeidsongeval?

In de meeste gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van een arbeidsongeluk. Hij is immers verantwoordelijk voor een veilige werkplek, duidelijke werkinstructies en moet hij voorkomen dat zijn werknemers gewond raken tijdens het werk. Echter, handelt de werknemer grof nalatig en brengt zichzelf opzettelijk in gevaar, is de werkgever niet aansprakelijk. Hiervoor moet hij aantonen dat hij voor een veilige werksituatie gezorgd heeft en toezicht gehouden heeft op de naleving van alle veiligheidsregels.

 

Wat zijn mijn rechten na een arbeidsongeval?

Ben je slachtoffer geworden van een arbeidsongeval waarbij je gewond bent geraakt en is je werkgever aansprakelijk voor het ongeluk, dan heb je recht op schadevergoeding. Hoeveel smartengeld je precies mag claimen, hangt onder andere af van het letsel dat je opgelopen hebt en of je hierdoor arbeidsongeschikt bent geworden.

Onze letselschade juristen helpen je graag met jouw specifiek geval en achterhalen op hoeveel vergoeding je kan rekenen. Vul het Quick Scan formulier voor 15:00 in en ontvang vandaag nog een antwoord van ons!